Хома Ігор – Пісні Ігоря Хоми (CD 2009)

2009 (CD) Пісні Ігоря Хоми

01. Срібне коло (І.Хома) – Олег Дорош
02. Простори Вітчизни (І.Хома) – Юрій Гаврилюк
03. Залицяльники (Р.Боднар) – Іван Попович
04. Падаюча зірка (Р.Боднар) – Лючія Красота
05. Спогад про Італію (Р.Боднар) – Юрій Гаврилюк
06. Верона (Р.Боднар) – Олег Дорош
07. Баба-Яга (Р.Боднар) – Леся Стадник
08. Криниця (І.Хома) – Олег Дорош
09. Білі скрипки зими (Б.Стельмах) – Здіслав Марчій
10. Море (І.Хома) – Лючія Красота, Юрій Гаврилюк
11. Робінзон (І.Хома) – Ріта Кабанова
12. Каралуна (Р.Боднар) – Олег Дорош
13. Ти і я (Р.Боднар) – Леон Фрайфельд
14. Прощай, Львів (Р.Боднар) – Юрій Гаврилюк, Олег Дорош
15. Львівська зима (Р.Боднар) – Оксана Трух, Богдан Цісінський
16. Вечір у Львові (І.Хома) – Люба Чайковська
17. Атомний вальс (Р.Боднар) – Леон Фрайфельд
18. Козацька балада (Р.Боднар) – Олег Дорош
19. Балада про юнака (І.Хома) – Леон Фрайфельд, Олег Дорош
20. Цей світ, як маків цвіт (Р.Боднар) – Олег Дорош
21. Поросли межі терном (Б.Стельмах) – Олег Дорош

Ансамбль “Медікус” п/к Ігоря Хоми

 1. 01. Sribne kolo
 2. 02. Prostory Vitchizny
 3. 03. Zalytsialnyky
 4. 04. Padayucha zirka
 5. 05. Spogad pro Italiyu
 6. 06. Verona
 7. 07. Baba-Yaga
 8. 08. Krynytsia
 9. 09. Bili skrypky zymy
 10. 10. More
 11. 11. Robinzon
 12. 12. Karaluna
 13. 13. Ty i ya
 14. 14. Proschaj Lviv
 15. 15. Lvivska zyma
 16. 16. Vechir u Lvovi
 17. 17. Atomniy vals
 18. 18. Kozatska balada
 19. 19. Balada pro yunaka
 20. 20. Tsej svit yak makiv tsvit
 21. 21. Porosly mezhi ternom

Скачати mp3 lossless

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *