Михайло Мінський – І ти воскреснеш, Україно! (LP 1977)

1977, Arfa ‎– ME 1213-7 (LP) Михайло Мінський та Віденська Камерна Оркестра – І ти воскреснеш, Україно! / Michael Minsky ‎– You Shall Rise, Ukraine!

1. Чи діждемось ми Вашінґтона? – Т. Шевченко – О. Карпович
. When will come our Washington? – T. Shewchenko – O. Karpowich
2. Народе України – Арія з кантати 22-го січня 1918 р. – А. Рудницький
. “People of Ukraine” – Aria from Cantata “22 January 1918”
3. Дума про Крути – С. Левченко – М. Михайловський
. Ode to Kruty – S. Lewchenko – M. Mychailowsky
4. Марш української молоді – І. Багряний – Г. Китастий
. March of Ukrainian youth – I. Bahrjany – H. Kytasty
5. Карпатські січовики – Яр Славутич – Г. Китастий
. Carpathian Freedom Fighters – Jar Slavutych – M. Mychailowsky
6. Петлюрине ім’я – В. Онуфрієнко – М. Михайловський
. Petlura’s Name – W. Onufrienko – M. Mychailowsky
7. Україні – В. Симоненко – І. Соневицький
. To Ukraine – V. Symoneko – I. Sonevytsky
8. За Сибіром сонце сходить – Народня пісня в обробці М. Вілінського
. Song about Karmaliuk – Folksong – arranged by M. Vilinsky
9. Пам’ятаєш мамо? – А. М’ястківський – А. Гребенюк
. Remember, mama? – A. Misatkiwsky – A. Hrebeniuk
10. Чом схилилась вербо? – Б. Горбатюк – В. Шаповаленко
. Why has the willow bent? – B. Horbatiuk – W. Shapowalenko
11. І ти воскреснеш Україно – В. Сосюра – А. Рудницький
. You shall rise, Ukraine! – W. Sosiura – A. Rudnytsky

Присвячується 60-літтю Великої Української Національної Революції під проводом Симона Петлюри
Виконує Михайло Мінський (баритон) у супроводі Віденської камерної оркестри
Аранжер і дириґент – Герман Кропачек
You shall rise, Ukraine!
Commemorating the 60th anniversary of the Great Ukrainian National Revolution under the leadership of Simon Petliura
Mychilo Minsky – baritone
Accompanied by the Vienna Chamber Orchestra
Arranger and conductor: Hermann Kropatschek
Manufactured by Praise Records
Sponsor: Emily Ostapchuk
Arfa ME 1213-7
Box 94048, Richmond, B.C. V6Y2A2
Made in Canada

Download mp3 lossless

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *